top of page

Vormingen

Zorggevers bewust maken van lichaamstaal, de sleutel tot belevingsgericht contact

Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie

Doelgroep

Medewerkers woonzorgcentra/thuiszorg/geriatrie: verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, woon-en leefbegeleiders, referentiepersonen, ..

Korte omschrijving

Bij mensen met dementie is onze lichaamstaal dé sleutel tot een belevingsgericht contact. Zij voelen soms hun lichaam niet meer of zijn net heel gevoelig op bepaalde lichaamsdelen. Hoe en waar raken we hen best respectvol aan? Hoe kunnen we beter afstemmen en toenaderen? Welke invloed heeft onze stem? Hoe ga je om met humor en wat deel je met je collega’s? Hoe kunnen we bewust zorg meer toedienen vanuit de beweging en minder vanuit de gedachte? Elk gedrag heeft betekenis. Binnen stappen in de wereld van de zorgontvanger kan ons zelfs tijd besparen.  

Doel

Aanleren van basis aanrakingstechnieken geïnspireerd door basale stimulatie (Andreas Fröhlich). Authentieke en non-verbale communicatie met de zorgontvanger stimuleren door extra aandacht te geven aan lichaamstaal, tastzin en stem. Zich meer bewust worden van welke positieve invloed humor kan hebben op zorgontvanger en zorggever. Versterking van eigen belevingsgerichte grondhouding tijdens de zorgbenadering via respectvol en speelser contact met de bewoner/patiënt. Observatie van humor en aanraking bespreekbaar maken op teamoverleg.
In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een referentiepersoon dementie met een passie voor Gentle Clowning. We krijgen zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een Gentle Clown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens als zorggever en als team de link met de praktijk. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken.

Methodiek en aanpak

Door middel van heel wat actieve inlevingsoefeningen, casusbespreking, speelse communicatie en videomateriaal worden we ons sterk bewust van de waarde van onze lichaamstaal bij contact met mensen met dementie.

Inhoud

VOORMIDDAG:
Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgontvanger en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.
NAMIDDAG:
Personen met dementie voelen soms hun lichaam niet meer of zijn net heel gevoelig op bepaalde lichaamsdelen. Hoe en waar raken we hen best respectvol aan? Hoe kunnen we beter afstemmen en toenaderen? Welke invloed heeft onze stem? Hoe kunnen we zorg meer toedienen vanuit de beweging en minder vanuit de gedachte?
MEEBRENGEN:

Ligmatje en blinddoek

Kennis-borging

Tijdens de vorming is er ruimte voor het delen van ervaringen. Er is een syllabus voorzien en de docent voorziet ook een groot aanbod van inkijkboeken en belevingsgerichte materialen.

Docent

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie. Hij was samen met zijn moeder mantelzorger voor zijn vader met dementie. Na vele jaren ervaring in contactwerk met diep verzonken mensen met dementie ging zijn interesse ook uit naar personen met meervoudige beperking.  Hij volgde talrijke vormingen zoals o.a. basale stimulatie, werken met stem en verbindend communiceren.

Praktisch

Kostprijs*: 995eur (960eur vanaf 3 groepen)
Inclusief : Syllabus, attest aanwezigheid, feedbackformulieren, verrassingsgeschenk

Exclusief : Vervoerskosten en reistijdkosten
Maximum 16 personen
Duur vorming : 1 dagdeel (7u) excl. middagpauze

Komt in aanmerking voor 100% financiering via vormingsfondsen:
           - Openbare sector: Diverscity vormingsfonds (volgens beschikbare credits)

           - Private sector PC 330: FeBi vormingsfonds Ouderenzorg

*Excl. btw 21%

Dementie: hoE en waT? (Basiscursus)

Doelgroep

Medewerkers woonzorgcentra/thuiszorg/geriatrie: verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, woon-en leefbegeleiders, referentiepersonen, ..

Doel

Basisinzichten verwerven in dementie en de belevingswereld van de persoon met dementie beter begrijpen.

Methodiek en aanpak

Door middel van stellingen, videomateriaal, kleine presentatie oefeningen en praktijkervaringen krijgen we meer inzicht.

Inhoud

Je wil de wereld van de persoon met dementie beter begrijpen om je meer te kunnen inleven? Dan is dit beslist iets voor jou. Je leert inzicht verwerven in het herkennen van symptomen om zo je eigen beleving en gedrag tegenover personen met dementie kunnen bij te sturen.  Je leert aanvoelen hoe de persoon met dementie zijn/haar eigen dementeringsproces beleeft en zien wat hij/zij wel nog kan. Verder verwerf je basisinzicht in externe factoren en eigen omgangsstijlen die invloed hebben op moeilijk hanteerbaar gedrag.

We gaan dieper in op volgende onderwerpen : Omschrijving dementie, misverstanden over dementie, belangrijkste vormen van dementie, diagnose en behandeling, belevingsbeelden in het dementieproces, tools voor communicatie en omgang.  Kortom een intensieve  dag met heel veel bruikbare informatie die jou als zorggever dichter bij de bewoner/patiënt kan brengen.

Kenns-borging

Tijdens de vorming is er ruimte voor het delen van ervaringen. Er is een syllabus voorzien en de docent voorziet ook een groot aanbod van inkijkboeken en belevingsgerichte materialen.

Docent

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie. Hij was samen met zijn moeder mantelzorger voor zijn vader met dementie. Na vele jaren ervaring in contactwerk met diep verzonken mensen met dementie ging zijn interesse ook uit naar personen met meervoudige beperking.  Hij volgde talrijke vormingen zoals o.a. basale stimulatie, werken met stem en verbindend communiceren.

Praktisch

Kostprijs*: 995eur (960eur vanaf 3 groepen)
Inclusief : Syllabus, attest aanwezigheid, feedbackformulieren

Exclusief : Vervoerskosten en reistijdkosten
Maximum 16 personen
Duur vorming : 1 dagdeel (7u) excl. middagpauze

*Excl. btw 21%

Humor in de zorg bij mensen met dementie

Doelgroep

Medewerkers niet zorg : administratie, interieurverzorging, technische dienst, kapper, maatschappelijk werker, ..

Doel

Zich meer bewust worden welke positieve invloed humor kan hebben op zorgontvanger en zorggever.  Versterking van eigen belevingsgerichte grondhouding tijdens de zorgbenadering via respectvol en speelser contact met de bewoner/patiënt. 
In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een referentiepersoon dementie met een passie voor Gentle Clowning. We krijgen zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een Gentle Clown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens als zorggever en als team de link met de praktijk. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken.

Methodiek en aanpak

D.m.v speelse communicatie, kleine presentatie oefeningen, casusbespreking en videomateriaal worden we ons sterk bewust van de waarde van onze lichaamstaal bij contact met mensen met dementie

Inhoud

Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgontvanger en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.
 

Kennis-borging

Tijdens de vorming is er ruimte voor het delen van ervaringen. Er is een syllabus voorzien en de docent voorziet ook een aanbod van inkijkboeken en belevingsgerichte materialen.

Docent

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie.  Hij had een vader met dementie en was mantelzorger samen met zijn moeder.

Praktisch

Kostprijs*: 595eur (575eur vf 3 groepen)
Inclusief : Syllabus, attest aanwezigheid, feedbackformulieren, verrassingsgeschenk

Exclusief : Vervoerskosten en reistijdkosten
Maximum : 16 personen

Duur vorming : Halve dag (3u30)

*Excl. btw 21%

Belevingsgericht contact met moeilijk bereikbare zorgontvangers

Doelgroep

Vrijwilligers bij personen met dementie, meervoudige beperking, psychische kwetsbaarheid, ..

Inhoud

Als vrijwilliger werken in een omgeving van mensen met dementie en/of personen met een andere beperking is niet evident. In de begeleiding van personen met stoornissen in de waarneming komen heel veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend en kan misgeïnterpreteerd worden. Dit is voor vrijwilligers een beperking van hun belangrijkste communicatiemiddel. De docent heeft als vrijwilliger heel wat ervaring in samenwerking met professionelen. Hij weet als geen ander dat een goede communicatie en ondersteuning cruciaal zijn om het aangeboden vrijwilligerswerk met ‘plezier’ te blijven doen. Hij brengt ons een getuigenis over zijn overleden vader met dementie, zijn moeder als mantelzorger, zijn tante met een beperking en zijn passie als Gentle Clown. Hij leert ons vanuit zijn belevingsgerichte ervaringen als gentle clown met een andere bril kijken, voelen en luisteren. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om deugddoend contact te maken.

Methodiek & Aanpak

Door middel van interactie met een vleugje humor, presentatie oefeningen en fotomateriaal worden we ons sterk bewust van de waarde van onze lichaamstaal bij contact met mensen met dementie of andere beperking. De docent biedt een luisterend oor tijdens de pauze of na de vorming  voor wie dat wenst.  Zijn opleiding bij Gezinsbond als vrijwillig gespreksleider maakt dat hij op een respectvolle manier een evenwicht zoekt in mensen gelijkwaardig aan het woord te laten.

Kennis-borging

Tijdens de vorming is er ruimte voor het delen van ervaringen. De docent voorziet een aanbod van inkijkboeken en belevingsgerichte materialen

Docent

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum, als consulent bij Expertisecentrum Dementie en in een dagcentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Na vele jaren ervaring in contactwerk met diep verzonken mensen met dementie ging zijn interesse ook uit naar personen met meervoudige beperking.  Hij volgde talrijke vormingen zoals o.a. basale stimulatie, werken met stem en verbindend communiceren.

Praktisch

Kostprijs*: 395eur

Duur vorming: 2u30

Deelnemers : Max 25 personen

Inclusief : Tijd voor individuele vragen achteraf, verrassingsgeschenk

Exclusief : Vervoerskosten en reistijdkosten

*Excl. btw 21%

bottom of page